Force Blader - "Sự Kết Hợp Hoàn Hảo"

Một tay cầm kiếm, một tay đánh phép thuật, Force Blader chính là một sự kết hợp tuyệt vời của tất cả các lớp nhân vật, họ trang bị giáp nhẹ, các chiêu thức võ công chủ yếu dựa trên sự nhanh nhẹn, các chiêu thức của lớp nhân vật này chủ yếu phối hợp cả kiếm pháp cùng ma thuật để đột kích và tiêu dịêt kẻ thù. Force Blader là một lớp nhân vật đặc biệt tuy nhiên lại hơi khó trong việc luyện tập.

X

       
Hỗ trợ chung

AntiHack
  
aura viet